Go to Brand
.pl

Pozyskujemy i realizujemy dotacje GO TO BRAND!

GO TO BRAND 3.3.3 POIR


KIEDY ?

 • Ogłoszenie konkursu: 1 marca 2018 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 4 kwietnia 2018 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 8 maja 2018 r.


ILE ?

 • Wartość wydatków nie może przekroczyć 1 mln PLN
 • Poziom dofinansowania: 85%
 • Wkład własny firmy: 15%


NA CO ?

 • Wynajęcie i zabudowa stoiska na targach zagranicznych
 • Stworzenie materiałów reklamowych tj.: gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki
 • Przygotowania i prowadzenia działań promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych
 • Przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej
 • Produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.


DLA KOGO ?

Dotacja Go To Brand przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwinąć eksport oraz działają w jednej z 12 branż tj.:

 • Moda polska
 • Maszyny i urządzenia
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Części samochodowe i lotnicze
 • IT/ICT
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Kosmetyki
 • Meble
 • Sprzęt medyczny
 • Jachty i łodzie
 • Sektor usług prozdrowotnych


Go to brand.pl 3.3.3. POIR - narzędzie wsparcia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw

W celu podnoszenia konkurencyjności MŚP, w tym umiędzynarodowienia ich działalności, w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 finansowanie projektów realizowane będzie w dużym stopniu na poziomie regionalnym. Dlatego też w Inteligentnym Rozwoju wsparcie internacjonalizacji będzie dotyczyło projektów o najwyższym potencjale innowacyjnym oraz B+R. Nacisk położony zostanie na projekty, których efektywność realizacji na poziomie krajowym będzie wyższa. Umożliwią one nawiązywanie kontaktów przez innowacyjne przedsiębiorstwa z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami oraz poszerzenie rynków zbytu dla innowacyjnych produktów i usług. Efektem wsparcia w ramach POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), będzie przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych skoncentrowanych na działalności B+R oraz innowacyjnej.

Więcej o Go to Brand 3.3.3 POIR >>KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

Tel. + 48 42 205 02 85

E-mail: biuro@exportgroup.pl
Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania Go to brand.pl 3.3.3. POIR?

Umów się na bezpłatne konsultacje!

Pozyskujemy dotacje z działania Go to brand.pl 3.3.3. POIR !!!